ระบุวันที่เข้าพักลงในช่องค้นหาทางด้านซ้ายเพื่อตรวจสอบราคาและห้องว่าง อีกทั้งยังสามารถเรียงลำดับโรงแรมเพื่อช่วยให้ท่านพบโรงแรมที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
หน้าหลัก ทั่วโลก เอเชีย ฮ่องกง โรงแรม 4 ดาว ใน ฮ่องกง

โรงแรม 4 ดาว ใน ฮ่องกงพัก 1 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,237 บาท

พัก 4 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,555 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,895 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,092 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 5 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,143 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 22 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,160 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,177 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,177 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 30 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,177 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,177 บาท

พัก 1 คืน ได้รับราคาลดพิเศษ

ราคาเริ่มต้น 3,263 บาท

พัก 3 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,334 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,334 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 30 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,388 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,389 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 30 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,432 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,530 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,530 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,530 บาท

พัก 3 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,560 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,615 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 25 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,648 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,884 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,884 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,314 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,754 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,835 บาท

พัก 1 คืน ได้รับราคาลดพิเศษ

ราคาเริ่มต้น 4,903 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 5,190 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 22 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 5,404 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 6,220 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 7,654 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,552 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 25 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,648 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,530 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,567 บาท

พัก 3 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,031 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,530 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 6,564 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 6,669 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 6,669 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 30 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 5,178 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 25 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 1,290 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,390 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 35 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,511 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,031 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 25 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,060 บาท

พัก 4 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,923 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,567 บาท

พัก 3 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,932 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 25 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 6,665 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 7,252 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 5,413 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 5,688 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,834 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,031 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 25 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,609 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 30 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,825 บาท

พัก 3 คืน รับส่วนลด 25 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,046 บาท

พัก 3 คืน รับส่วนลด 15 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,423 บาท
ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด!
พัก 1 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 2,090 บาท
ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด!
พัก 2 คืน รับส่วนลด 20 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 4,170 บาท

พัก 2 คืน รับส่วนลด 10 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,707 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 30 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 3,840 บาท

พัก 1 คืน ได้รับราคาลดพิเศษ

ราคาเริ่มต้น 9,608 บาท

พัก 1 คืน รับส่วนลด 30 % ต่อคืน

ราคาเริ่มต้น 9,677 บาท
ราคาเริ่มต้น N/A บาท
ราคาเริ่มต้น N/A บาท
ราคาเริ่มต้น 2,354 บาท
ราคาเริ่มต้น 2,452 บาท
ราคาเริ่มต้น 2,897 บาท
ราคาเริ่มต้น 3,440 บาท
ราคาเริ่มต้น 3,884 บาท
ราคาเริ่มต้น 3,923 บาท
ราคาเริ่มต้น 3,962 บาท
ราคาเริ่มต้น 4,275 บาท
ราคาเริ่มต้น 4,315 บาท
ราคาเริ่มต้น 4,707 บาท
ราคาเริ่มต้น 4,786 บาท
ราคาเริ่มต้น 4,864 บาท
ราคาเริ่มต้น 4,993 บาท
ราคาเริ่มต้น 5,032 บาท
ราคาเริ่มต้น 5,171 บาท
ราคาเริ่มต้น 5,486 บาท
ราคาเริ่มต้น 5,809 บาท
ราคาเริ่มต้น 6,061 บาท
ราคาเริ่มต้น 6,446 บาท
ราคาเริ่มต้น 6,590 บาท
ราคาเริ่มต้น 7,544 บาท
ราคาเริ่มต้น 7,869 บาท
ราคาเริ่มต้น 8,043 บาท
 


ศูนย์บริการลูกค้า

โรงแรมทั้งหมดบริเวณ ฮ่องกง

ไม่ระบุ

3D-Inn Hong Kong
Acesite Knutsford Hotel
Angel Guest House
Ashoka Hostel
Australian Guest House
B P International Hotel
Butterfly On Prat Boutique Hotel
California Hotel
Canada Hotel
Canadian Hostel
Capital Guest House
Carlton Guest House - Las Vegas Group Hostels HK
Citadines Ashley Hongkong
City Guest House
Cynthia's Inn
Day And Night Hotel
Days Hotel
Delta Hotel
Empire Hotel Kowloon Tsimshatsui
England Premier Backpacker's Inn - Las Vegas Group Hostels HK
Euro Hostel
Garden Guest House - Las Vegas Group Hostels HK
Garden Guest House Hotel
Gateway Hotel (Marco Polo)
Germany Hostel
Guangdong Hotel
Guangzhou Guest House
HF Hotel
Holiday Inn Golden Mile Hotel
Hollywood Guest House Hotel
Hong Kong Star Hostel
Hong Kong Tai Wan Hotel
Hotel Benito
Hotel Icon
Hotel Nikko
Hotel Panorama by Rhombus
Hullett House
Hyatt Regency Hong Kong Tsim Sha Tsui Hotel
Imperial Hotel
InterContinental Grand Stanford Hotel
InterContinental Hong Kong Hotel
Kamal Deluxe Hotel
KG Garden Guest House
Kimberley Hotel
Korean Hostel
Kowloon New Hostel
Kowloon Shangri-la Hotel
Las Vegas Guest House - Las Vegas Group Hostels HK
Li S Hostel
Lily Garden Guest House
Loi Loi Guest House
Lucky Hostel
Marco Polo Hong Kong Hotel
Marco Polo Hostel - Las Vegas Group Hostels HK
Marrigold Hostel
Motel Double Yield
Nagaland Guest House
New China Yan Yan Guesthouse
New Chung King Mansion Guest House - Las Vegas Group Hostels HK
New Grand Guest House
New Hong Kong Hostel - Las Vegas Group Hostels HK
New International Guest House
New International Guest House Hotel
New London Hostel
New Tokyo Hostel
Oriental Pearl Budget Hotel
Osaka Hostel
Panda's Hostel - Cozy
Panda's Hostel - Stylish
Paris Guest House
Park Hotel
Peninsula Hotel
Prince Hotel (Marco Polo)
Ramada Kowloon Hotel
Regal Kowloon Hotel
Ridor Guesthouse
Royal Garden Hotel
Sheraton Hotel And Towers
Singh Guest House
Stanford Hillview Hotel
Sunny Day Hotel, Tsim Sha Tsui
Super 7 Hostel Hotel
T.S.T Kowloon Guest House
The Bauhinia Hotel-TST
The Kowloon Hotel
The Langham Hotel
The Luxe Manor
The Mira Hotel
The Ritz-Carlton Hong Kong
The Royal Garden Hotel
The Royal Pacific Hotel and Towers
The Royal Pacific Hotel and Towers
Tokyo Hostel
Toms Guest House
Traveller Friendship Hostel
Tsim Sha Tsui Hotel
Twh Tai Wan Hotel Hong Kong
United Co-operate Hotel
USA Hostel
Venetian Hostel
W Hong Kong Hotel
Xi Hotel
Yi Serviced Apartments
YMCA Salisbury Hotelหน้าแรก | สกู๊ปพิเศษ | นโยบายการจองและยกเลิก | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | รีวิวที่พัก

Our Family: 
eXTReMe Tracker
 เริ่มนับเมื่อ 09/09/09

ปิดแผนที่