เงื่อนไข การยกเลิกการจองห้องพัก


 1. หากมิได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการยกเลิกการจองห้องพัก การยกเลิกการจองก่อนวันหรือช่วงเวลาครบกำหนดการยกเลิกตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไข จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเทียบเท่ากับ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่เลือกและอัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ทำการจอง

2. หากทำการยกเลิกการจองห้องพักหลังวันครบกำหนดยกเลิกที่ระบุไว้ในอีเมลการยืนยัน (รวมคำร้องที่ได้ทำขึ้นในช่วงนั้น) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเท่ากับการเข้าพัก 1 (หนึ่ง) คืน เว้นเสียแต่ว่าท่านได้รับแจ้งไว้ในอีเมลการยืนยันแล้ว ในกรณีนี้จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการยกเลิกจำนวน 15 ดอลลาร์สหรัฐ

3. การไม่เข้าพักตามกำหนดจะถือเป็นการยกเลิกการจองห้องล่าช้าและจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกการเข้าพักขั้นตํ่าเท่ากับการเข้าพัก1 (หนึ่ง) คืนต่อห้อง เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการระบุไว้แล้วในอีเมลการยืนยัน ขอความกรุณาแจ้งการยกเลิกใดๆ ภายในเวลาทำการของเรา(GMT+7)

4. การเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการสำรองห้องพักจะต้องดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา ไม่ใช่กับโรงแรมโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ช่วงเวลาในการเข้าพัก การเช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด การมาถึงล่าช้าหรือการยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วน หากมีปัญหาหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการสำรองห้องพักก่อนหน้าวันที่เข้าพัก หรือ ระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราโดยตรง

5. โปรดทราบว่าการลดจำนวนวันเข้าพักในฤดูกาลท่องเที่ยว (high season) ช่วงที่โรงแรมมีแขกเข้าพักเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการจัดงานออกร้าน หรือการจัดประชุม หรือการไม่ดำเนินการยกเลิกการจองห้องพักภายในวันครบกำหนดยกเลิกที่ระบุไว้ในอีเมลการยืนยัน ผู้จองห้องพักจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่โรงแรมกำหนด หากมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ค่าธรรมเนียมนี้จะนําไปหักออกจากจำนวนเงินที่จะชําระคืน

6. หลังจากหักค่าปรับใดๆ แล้วเราจะทำการคืนเงินให้ท่านภายใน 10 วันของการส่งคําร้อง

7. ตามปกติแล้ว ธนาคารจะใช้เวลา 10 วันทำการเพื่อดำเนินการคืนเงินและโอนเงินไปสู่บัญชีของท่าน โปรดทราบว่า ธนาคารบางแห่งอาจใช้เวลา 15-30 วัน หรือจนกระทั่งถึงรอบบิลล์ถัดไป เงินที่คืนให้แก่ท่านน่าจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยบริษัทบัตรเครดิตที่ท่านใช้บริการ และจะปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่านภายใต้ชื่อ AGODA - Hotel Reservation London, UK หรือ www.agoda.com Singapore

ในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยกเลิกการจองห้องพักกรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้า
Agoda Services Co., Ltd.
ตึก The Offices at Central World, ชั้น 27
999/9 ถนนพระรามหนึ่ง, ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย

โทร: 0-2-625-9142
แฟกซ์: 0-2-613-1763

 
ศูนย์บริการลูกค้า


หน้าแรก | สกู๊ปพิเศษ | นโยบายการจองและยกเลิก | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | รีวิวที่พัก

Our Family: 
eXTReMe Tracker
 เริ่มนับเมื่อ 09/09/09